Có phải vì việc theo đuổi việc đổi tên thành tên của đất nước lớn?

TrămHiểuSinh
Thời gian đọc dự kiến 10 phút
Địa điểm: Trang chủ Trăm Hiểu Sinh Cơ thể

Có phải vì việc theo đuổi việc đổi tên thành tên của đất nước lớn?

#India có thể thay đổi tên của đất nước#Tôi nghe nói rằng Ấn Độ sẽ được gọi là "Ballat" và nó được cho là "ánh sáng" tiếng Phạn.Theo đề xuất, tôi đã thảo luận tại một cuộc họp cao cấp. Sau khi nghe thông tin này, tôi cảm thấy vô lý. Là một người đứng đầu, tôi muốn nói về quan điểm của mình!Từ lịch sử bằng cấp học thuật của chúng tôi đến tên sử dụng hiện tại của chúng tôi, tên quốc gia của Ấn Độ đã bắt nguồn sâu sắc trong trái tim của người dân, thâm nhập vào tất cả các góc của thế giới và tất cả các khu vực mà mọi người nhận ra.Tên quốc gia nên là một tiêu đề nghiêm túc, một ý thức lịch sử lịch sử và thực tế là các biểu tượng của thực tế được sử dụng. Vậy tại sao Ấn Độ bây giờ lại đi đến một cách khác để thay đổi tên?Chúng tôi cũng có thể phân tích các ý định đằng sau chúng.1. Các yếu tố tâm lý tự hào và tự đóng của Ấn Độ có một lịch sử lâu dài của quốc gia Ấn Độ. Ở giai đoạn này, nó đột nhiên được đổi tên. Trước hết, đó là ý thức chủ quan, đặc biệt là các yếu tố tâm lý. Mong muốn.2. Ấn Độ muốn trở thành một nút lịch sử Ấn Độ ở giai đoạn này. Hiện tại đây là quốc gia có dân số lớn nhất thế giới. Đặc biệt là trong "Cân bộ châu Á" ở Hoa Kỳ, trong "Chiến lược Indo -Pacific", Anh ta giống như một con cá. Cân bằng gỗ.Nó muốn rời khỏi thời kỳ lịch sử này, chấm dứt một khoảng thời gian và bắt đầu một khoảng thời gian tất nhiên!Thứ ba, Ấn Độ là một người khổng lồ của ngôn ngữ và một số quốc gia trong hoạt động của chiến dịch nói rằng Ấn Độ là "miệng của nhà hiền triết, bàn tay của nhân vật phản diện", và tôi thực sự đồng ý với nó.Trong việc xây dựng đất nước ngày nay, Ấn Độ chỉ là một "đất nước lớn", và anh ta không thể được gọi là một quốc gia lớn.Quyền lực lớn cần sức mạnh toàn diện như là hỗ trợ.Ấn Độ đã thay đổi từ một quốc gia thuộc địa của Anh sang một quốc gia hiện tại và không trải nghiệm cuộc cách mạng dân chủ.Đặc biệt đối với mỗi sự độc lập của tiểu bang, nó không thể được kiểm soát và quản lý cho đất nước.Tình hình hiện tại của nó hạn chế kế hoạch và phát triển chung của đất nước, cũng như hệ thống cấp họ chia Một chấn thương tồi tệ. Là một đất nước lớn, anh vẫn còn một chặng đường dài để đi.Ấn Độ không thực dụng, mà là theo đuổi những điều hư vô này để thay đổi tên của đất nước, không bắt đầu từ tình huống thực tế, để tham gia vào kế hoạch quốc gia, xây dựng quốc gia, điều phối và thống nhất các quốc gia khác nhau, và loại bỏ và loại bỏ hệ thống.Ngã tưNgã tưTôi thực sự có thể phục vụ Ấn Độ!Nó không phải là công nghệ chơi và làm việc chăm chỉ, mà là một sự trôi dạt ...
-- Mở rộng đọc toàn văn --
Đầu
Các học giả Ấn Độ nói về Đổi tên của đất nước: Quá trình được đổi tên thành Boro của Ấn Độ đã bắt đầu
« Bài trước 2023-09-07
Hoa Kỳ tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã công bố vào ngày của Bộ trưởng Sharp Hoa Kỳ cho Bộ trưởng Sharp Hoa Kỳ cho Hoa Kỳ để cung cấp thêm 1 tỷ đô la hỗ trợ
Bài tiếp theo » 2023-09-07
Hủy bỏ
Mã QR WeChat
Mã QR của Alipay

Danh sách thẻ

Như năm thủy lưu

Hôm nay đã quaGiờ
Tuần này đã quaNgày
Tháng này đã quaNgày
Năm nay đã quaTháng

Thư mục[+]