Chỉ có hai khả năng chấm dứt ô nhiễm hạt nhân Nhật Bản xuống biển

TrămHiểuSinh
Thời gian đọc dự kiến 8 phút
Địa điểm: Trang chủ Trăm Hiểu Sinh Cơ thể

Chỉ có hai khả năng chấm dứt ô nhiễm hạt nhân Nhật Bản xuống biển

Chính phủ Nhật Bản Kishida đã bị người dân trong và ngoài nước phản đối vì thực hiện các kế hoạch ô nhiễm hạt nhân.Tất nhiên, hầu hết các đối thủ hiện muốn Kishida Nhật Bản chấm dứt kế hoạch ô nhiễm hạt nhân Nhật Bản sớm. Bây giờ có vẻ như hy vọng này có thể thất bại.Mô tả ngắn gọn như sau: 1. Chính phủ Hoa Kỳ không tiến tới chống lại ô nhiễm hạt nhân của Nhật Bản và chính phủ Nhật Bản Kishida có niềm tin tiếp tục thực hiện kế hoạch ô nhiễm hạt nhân của Nhật Bản.Vì vậy, chính phủ Bayeng sẽ ra lệnh cho chính phủ Kanada đình chỉ việc thực hiện ô nhiễm hạt nhân?Đây cũng là điều kiện tiên quyết: nghĩa là, nếu ô nhiễm hạt nhân vào đại dương ảnh hưởng đến lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ, thì chính phủ Bayeng sẽ xem xét việc đình chỉ ô nhiễm hạt nhân của chính phủ Kishida xuống biển.Tất nhiên, có một tiền đề khác: liệu Hoa Kỳ có phát triển bộ lọc để đối phó với nước biển ô nhiễm hạt nhân hay không.Rõ ràng, chính phủ Bayiden Hoa Kỳ khuyến khích ô nhiễm hạt nhân của chính phủ Kishida vào đại dương, ngoài việc làm suy yếu nền kinh tế Nhật Bản, đó là để tưởng tượng về việc độc quyền thị trường công nghệ lọc ô nhiễm hạt nhân..Bởi vì chính phủ Biden hỗ trợ ô nhiễm hạt nhân vào kế hoạch đại dương, nó sẽ tiếp tục trong một thời gian hoặc tiếp tục.Do đó, chính phủ Kishida đã tiếp tục thực hiện niềm tin của ô nhiễm hạt nhân vào đại dương.Nếu chính phủ Kishida thực hiện một khoản giảm giá khổng lồ và thực hiện kế hoạch ô nhiễm hạt nhân, thì anh ta sẽ có cơ hội chấm dứt ô nhiễm hạt nhân xuống đại dương.Có thể thấy rằng chỉ người dân Nhật Bản chỉ lật đổ chính phủ Kishida mới có thể kế hoạch ô nhiễm hạt nhân.Vì vậy, người dân Nhật Bản có thể lật đổ chính phủ Kishida không?Điều này phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm hạt nhân đối với tác hại của người dân Nhật Bản.Về vấn đề này, làm thế nào chúng ta nên là thực tế của ô nhiễm hạt nhân của chính quyền cánh đồng bờ biển như một quốc gia láng giềng?Tôi nghĩ: Ngoài việc cấm thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài, những người vào Trung Quốc từ Nhật Bản, bao gồm cả khách du lịch, phải kiểm tra và quan sát trong một khoảng thời gian như phòng ngừa dịch bệnh.Tôi tự hỏi nếu cư dân mạng đồng ý?
-- Mở rộng đọc toàn văn --
Đầu
Tại một thời điểm quan trọng, Wang Yi và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã nói chuyện với điện thoại. Hàn Quốc có một cam kết mới?
« Bài trước 2023-09-07
Công chức Trung Quốc vẫn còn khoảng cách trong 70 triệu?1 người làm 2 người, công chức Trung Quốc quá khó
Bài tiếp theo » 2023-09-07
Hủy bỏ
Mã QR WeChat
Mã QR của Alipay

Danh sách thẻ

Như năm thủy lưu

Hôm nay đã quaGiờ
Tuần này đã quaNgày
Tháng này đã quaNgày
Năm nay đã quaTháng

Thư mục[+]