Khi Hoa Kỳ không còn là một quyền bá chủ thế giới, Nga có thể kiểm soát thế giới không?

TrămHiểuSinh
Thời gian đọc dự kiến 5 phút
Địa điểm: Trang chủ Trăm Hiểu Sinh Cơ thể

Khi Hoa Kỳ không còn là một quyền bá chủ thế giới, Nga có thể kiểm soát thế giới không?

Trên thực tế, suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này!Trong thực tế, Hoa Kỳ đã biến mất!Nga không thể là bá chủ thế giới!Bởi vì Nga không có khả năng đó, nó không thể tạo ra giá trị của việc dẫn đầu thế giới. Nhiều nhất, đó là bá chủ khu vực. Thế giới sẽ bước vào thế giới cân bằng mà không có trật tự, có lẽ là trật tự trước Thế chiến II.Vì vậy, những gì tự nhiên nhô ra là giá trị của bá chủ khu vực, vì lợi ích của cuộc chiến tình trạng này, nó sẽ tiếp tục cho đến khi thế giới tiếp theo Hegemon ra đời, hoặc sự xuất hiện của Liên minh Thế giới!Tôi nghĩ rằng khả năng Liên minh thế giới rất cao. Đương nhiên, giải đấu này không thể bao gồm Nga. Lý do chính là sự đối đầu của hệ tư tưởng. Không có nhận thức chung nào không thể hình thành liên minh. Các quốc gia là chia sẻ quyền lực với đồng minh riêng của mình. Đây là lối thoát duy nhất ở Hoa Kỳ. Nếu không, khái niệm về Hoa Kỳ đã tồn tại từ lâu để trở thành bong bóng và Hoa Kỳ sẽ thất bại hoàn toàn!Do đó, sự suy giảm của Hoa Kỳ không bằng sự thay đổi cơ bản của thế giới này, và dòng chính của ông sẽ không thay đổi, bởi vì ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã thâm nhập vào các đồng minh của mình, đặc biệt là ở các nước châu Âu, vì vậy Hoa Kỳ đã giảm và Nga không thể trở thành bá quyền thế giới. Thế giới về cơ bản sẽ không thay đổi.
-- Mở rộng đọc toàn văn --
Đầu
Trung Quốc -Burma sẽ cùng thực thi luật.
« Bài trước 2023-09-07
"Anh sẽ liệt kê Wagner là một tổ chức khủng bố"
Bài tiếp theo » 2023-09-07
Hủy bỏ
Mã QR WeChat
Mã QR của Alipay

Danh sách thẻ

Như năm thủy lưu

Hôm nay đã quaGiờ
Tuần này đã quaNgày
Tháng này đã quaNgày
Năm nay đã quaTháng

Thư mục[+]